Vision

Många mindre företag, upplever administrationen som "ett nödvändigt ont". Elicon vill hjälpa sina kunder att förenkla hanteringen av denna. Genom att utnyttja rationella utvecklingsmetoder skall vi alltid vara i framkanten på utvecklingen. Kunden skall kontinuerligt få tillgång till lösningar som underlättar och rationaliserar verksamheten.

Affärsidé

Elicon bygger och säljer program som automatiserar den administrativa processen. Kunderna som utgörs av små, medelstora företag och föreningar, ges möjlighet att minimera sina kostnader för administrationen. Produkter från Elicon kännetecknas av att de utnyttjar modern plattforms och komponentteknik, är lätta att använda lokalt och eller via modern kommunikationsteknik.

Målet

Målet är att bygga en applikation som förenar lättillgängligheten i enklare bokföringsprogram med flexibiliteten i avancerade affärssystem. Programmen ska möta morgondagens krav och fungera lika bra i Windows, som i andra operativsystem, exempelvis Linux. Installationen ska kunna ske i såväl enskilda datorer, i lokala nätverk och över Internet.

Målet har nåtts genom att en unik utvecklingsmiljö har skapats, Elicomp. Funktionaliteten för system byggda i Elicomp kan snabbt och enkelt utökas genom instickskomponenter. Utökningen blir fullständigt integrerad i programmets användargränssnitt och uppfattas som en naturligt del av användarmiljön.

Framtiden

Utvecklingen går mot att allt mindre av det administrativa arbetet sker manuellt. Istället kommer processerna att automatiseras i stor utsträckning. Inom en nära framtid kommer överföringen av beställningar, fakturor och betalningar att ske helt elektroniskt. Den arkitektur som Elicons program är byggda i är öppen för morgondagens krav på ökad automatisering och kommunikation mellan olika system.


Elicon Data AB

Tel 070-660 03 62

info@elicon.se


Elicon Data AB