Elicon Expand - tilläggsmoduler

Såväl Elicon som fristående leverantörer kommer att utveckla och marknadsföra tilläggsmoduler och branschanpassade lösningar. Du kan också på egen hand göra tilläggsmoduler.

Kundanpassade system

Du kan själv bygga ut systemet med egna register och egen dokumenthantering. Dina utbyggnader blir fullständigt integrerade i ekonomisystemets övriga delar.

Vill du inte göra anpassningarna själv, kan Elicon eller någon av våra partner utföra arbetet.

 

Exempel på vad du kan göra:

  • Kundanpassad hantering av avtal och avtalsfakturering
  • Licens och royaltyredovisning
  • Värdepappershantering med köp och sälj samt redovisning
  • Kundanpassad tidsredovisning

Utveckla och marknadsför egna tilläggsmoduler och branschanpassningar

Att Elicon Expand är ett öppet system innebär att fristående företag kan utveckla och marknadsföra tilläggsmoduler och branschanpassningar. Det enda som krävs för bygga tilläggsmoduler, är att du har en Expand Open version. Även kunden som ska köra dina tilläggsmoduler, behöver en Expand Open version. Elicon tillhandahåller den dokumentation som du behöver, vi kan också erbjuda utbildning i olika former.


Elicon Data AB

Tel 070-660 03 62

info@elicon.se


Elicon Data AB