Elicon Expand serien

Kompletta ekonomiprogram för Windows och Linux med stora utbyggnadsmöjligheter

Med Elicon Expand utför du dina vardagliga arbetsuppgifter rakt på sak, snabbt, enkelt och säkert. Har du en fast Internetförbindelse, kan du även göra systemet åtkomligt över Internet. Du kan själv bygga ut systemet med egna register och egen dokumenthantering. Ditt system kan göras helt anpassat för dina behov.

 

Funktioner i Elicon Expand

 • Bokföring, resultatenhet, projekt
 • Budget
 • SIE import/export
 • Anläggningsregister
 • Leverantörsreskontra
 • Betalningsservice
 • Valuta
 • Partnerregister
 • Kontaktstöd
 • Inköp
 • Offert
 • Order
 • Lager
 • Fakturering, avtalsfakturering
 • Kundreskontra
 • Lön
 • Fullständig integration
 • Informationspiloten
 • Rapportgenerator
 • Obegränsat antal företag/organisationer
 • Webbserver som gör systemet tillgängligt över Internet
 • Möjlighet att installera tilläggsmoduler

I Expand Open tillkommer

 • Egendefinierade arbetsbilder och utskrifter
 • Egendefinierade register
 • Egendefinierade dokumenttyper och dokumenthantering

Exempel på vad du kan göra:

 • Kundanpassad hantering av avtal och avtalsfakturering
 • Licens och royaltyredovisning
 • Värdepappershantering med köp och sälj samt redovisning
 • Kundanpassad tidsredovisning

 

   

Bokföring/redovisning

 
Elicon Expand levereras med anpassningsbar BAS-kontoplan.

För varje huvudbokskonto väljer du om det ska vara integrerat med systemets övriga register som anläggningsregister, leverantörsreskontra, kundreskontra, produkter, lager osv.

Du kan spara ett obegränsat antal räkenskapsår. Rapporterna kan sträcka sig över valfri period och även omfatta flera räkenskapsår. Redovisningen kan göras för resultatenheter och projekt.

   

Anläggningsregister

 
Anläggningsregistret helt integrerat med redovisningen. Registrering av anläggningstillgångar kan göras i samband med att leverantörsfakturan registreras. Du kan utföra periodiska avskrivningar, utrangeringar osv.

Du har tillgång till rapporter som visar en rad uppgifter om anläggningstillgångarna såsom  anskaffningsdatum, avskrivningstakt, anskaffningsvärden, avskrivningar och restvärden.

   

Snabb registrering av leverantörsfakturor

När du valt leverantör får du ett förslag på lämplig inmatningsbild. Du kan även få ett förslag på hur fakturan ska konteras. Oftast behöver du bara mata in fakturanummer och belopp.

När du sparar fakturan är allt klart och dokumentets konteringar ingår i redovisningens rapporter.

 

Bilden visar registrering av en leverantörsfaktura där en köpt dator även registreras i anläggningsregistret.

 

 

 
 

Enkelt skapar du ditt betalningsuppdrag

Arbetsbilder anpassade för olika betalsätt, gör betalning av fakturor mycket snabbt och enkelt.

Du markerar de fakturor som ska betalas. Du kan även göra delbetalningar.

När du sparar betalningsuppdraget kan du skapa den betalningsfil som skickas till postgirot samt skriva ut betalningsuppdraget.

 

Partnerregister med kontaktstöd

 
Leverantörer, kunder och alla andra grupper av partner registrerar du i partnerregistret. Du kan registrera varje enskild kontakt du har med en partner. Du kan också registrera kommande möten eller annat som du har att åtgärda.
   

Fakturering och kundreskontra

I Elicon Expand hanterar du kundfakturor och kontantnotor på samma smidiga sätt som all annan registrering. När du valt kund får du ett förslag på lämplig arbetsbild för kunden ifråga.

Med hjälp av kravrutinen kan du påminna kunder som inte betalat i tid. Du kan också fakturera dröjsmålsränta.

Avtalsfakturering

I Elicon Expand har du tillgång till en tidsbesparande avtalsfakturering. Du använder avtalsfaktureringen för återkommande fakturering, exempelvis hyror och prenumerationer.

Med Elicon Expand Open kan du få en fullständigt skräddarsydd hantering av avtal och fakturering.

 

Fullständig integration

 
Tack vare en fullständig integration av systemets olika delar, sker uppdatering av alla konton och saldon direkt när du sparar ett dokument. Du behöver därför inte arbeta med journaler och överföring av bokföringsunderlag.

Integrationen innebär också att all information om affärshändelser,  specifikation över tillgångar och skulder, alltid finns tillgängliga i rapporter och analyser.

 

 

 

 

Varje dokument har en sida som innehåller de konteringar som dokumentet ger upphov till.
 

 

 

Informationspiloten

 
Den fullständiga integrationen innebär att du enkelt kan surfa fram bland all den information som finns i systemet. För t.ex. ett konto med leverantörsskulder kan du ta fram specifikationer, gå vidare till en leverantör och titta på övriga affärshändelser du haft med denne.

 

 

 

Lager

 
Inköpta produkter kan lagerföras i samband med inleverans eller vid registrering av leverantörsfaktura. Lagret räknas ner vid utleverans eller fakturering. Lagervärdet uppdateras vid alla lagertransaktioner. Varulagret kan värderas enligt FIFO-principen. Principen innebär att man utgår från att de första köpta varorna sålts först, d v s att lagret innehåller de sista inköpta varorna (FIFO=First In First Out).

Du har tillgång till rapporter som visar lagersaldon och  omsättning på lagret.

 

Inköp

Med inköpsfunktionen förenklas inköpsarbetet samtidigt som du får bättre kontroll på väntade leveranser.

Du kan registrera dina leverantörers produktnummer och priser för att användas när du skapar beställningar. Vid inleverans görs avprickning mot aktiva beställningar. Registrerade inleveranser kan prickas av vid registrering av leverantörsfakturorna.

Du kan skriva ut sammanställningar på orderstock, lagersaldo, inköpsstock och eventuell brist på produkter.

 

Offert

När du arbetar med offerter kan du se täckningsgrad och täckningsbidrag för varje offertrad samt totalt. Du kan välja om priserna ska baseras på prislistor eller ska beräknas från en önskad täckningsgrad.

När kunden accepterat din offert kan du med en knapptryckning göra om offerten till en order. All information följer med och du kan naturligtvis göra ändringar på ordern.

 

Order

När du skapar order har du möjlighet att utgå från offerter. Från ordern kan du skriva orderbekräftelse och skapa följesedlar/plocklistor. Du kan utföra leverans på en order flera gånger tills leveranserna är kompletta.
 

Lön

Med programmet levereras generella lönearter för tjänstemän, kollektivanställda och företagsledare. Du kan utföra lönekörningar eller skapa enskilda lönebesked. Varje lönebesked som skapas bokförs automatiskt. Du kan skapa underlag för arbetsgivaravgift/skatt, kontrolluppgifter etc.
 

Egendefinierade kontoregister

 

Elicon Expand använder kontoregister för både affärsredovisning och internredovisning.

Utöver de kontoregister som ingår, kan du i Expand Open lägga till egendefinierade kontoregister. Dina kontoregister blir fullständigt integrerade med systemets övriga funktioner.

För varje kontoregister definieras ackumulatorer, mot vilka konteringar kan göras. Registret har fasta fält för kontonummer, beskrivning, grupptillhörighet och den partner som kontot eventuellt är knutet till. Ytterligare fält kan definieras.

Några exempel på egendefinierade kontoregister:

 • Medlemsregister med smidig hantering av medlemsavgifter.
 • Värdepapperskonton för smidig hantering av aktier och fonder.
 • Presentkortskonto som hjälper dig att hålla reda på ej inlösta presentkort.

I Expand Open kan du komplettera med fem egna kontoregister.

 

 

 

Egendefinierade enhetsregister

 

Enhetsregistren används för att registrera vad du handlar med såsom produkter, valuta, medlemsavgifter, aktier/fonder.

Utöver de enhetsregister som ingår kan du i Expand Open lägga till egendefinierade enhetsregister. Dina enhetsregister blir fullständigt integrerade med systemets övriga funktioner.

Registret har fasta fält för enhetsnummer, beskrivning, grupptillhörighet, den partner som enheten eventuellt är knuten till. Ytterligare fält kan definieras.

I Expand Open kan du komplettera med fem egna enhetsregister.

   

Egendefinierade dokumenttyper

 

I Elicon Expand Open kan du lägga till egendefinierade dokumenttyper. Hanteringen av dina egna dokumenttyper är fullständigt integrerat med systemets övriga funktioner.

Några exempel på egendefinierade dokumenttyper:

 • Presentkort
 • Lönebesked
 • Royaltiavtal

 

 

 

 

Dokumentmallar

 

Alla arbetsbilder för registrering av dokument, styrs av dokumentmallar. Dokumentmallar beskriver även hur ett dokument ska skrivas ut.

I Elicon Expand Open kan du själv skapa nya arbetsbilder, såväl till de inbyggda funktionerna, som till dina egna dokumenttyper och register.

Avancerade beräkningar kan utföras i dokumentmallen. Du har tillgång till en mängd funktioner, som hämtar uppgifter från register och tillhörande saldon. Det finns även en funktion som beräknar anställdas tabellskatt.

   

Rapporter

Du har tillgång till ett omfattande sortiment av rapporter.

Du kan också komplettera med egna rapporter med hjälp av en inbyggd rapportgenerator.

 

 

 

Webbserver och Internet

I Elicon Expand ingår en komplett webbserver.  Du behöver enbart installera programmet på den dator du väljer som server. Har du en fast Internetförbindelse, kan du även göra systemet åtkomligt över Internet. Du väljer själv den säkerhetsnivå du önskar vad gäller åtkomst till ditt system.

 

Handbok

Handböckernas information finns också tillgängliga i hjälpsystemet.

Programmet  levereras med handböcker i PDF format som kan skrivas ut.

 

 

Systemkrav

 
Dator: Minst 450 MHz, rek. 2 GHz Pentium processor eller bättre.
Operativsystem Windows: Windows XP

Windows Server 2003

Windows Vista

Operativsystem Linux: Kernel 2.4 eller 2.6 med följande bibliotek installerade
 • glibc 2.3
 • zlib
 • libjpeg
 • libpng
 • libxml2
 • libstdc++6
 • cups (för utskrifter).

Elicon Expand är provat på SUSE Linux 10.0/10.2/10.3, Ubuntu 6.10 och Fedora Core 6

Arbetsminne: Minst 1 GB. (2 GB eller mer om datorn används till annat).
Hårddisk: 50 MB ledigt utrymme behövs för intallationen. Utöver detta behövs ledigt utrymme för att lagra data.
Webbläsare för Windows: Microsoft Internet Explorer 6, Mozilla 1.3, Mozilla Firefox.
Webbläsare för Mac: Safari 1.2, Microsoft Internet Explorer 5.5, Mozilla Firefox.
Webbläsare för Linux: Konqueror 3.2, Mozilla 1.3, Mozilla Firefox.
Databashanterare: Databashanterare finns inbyggd i Elicon Expand. Det finns också möjlighet att använda följande databashanterare: MySQL 4.0.14 eller senare, MySQL 4.1.5 eller senare, MySQL 5.0.13 eller senare, PostgreSQL 8.0/8.1/8.2 och Microsoft SQL Server.

Databashanterararen kan vara installerad på samma dator som Elicon Expand eller på annan dator.

 

Obs! I support för Elicon Expand ingår inte support av andra databashanterare än den som finns inbyggd i Expand.

 

 

Priss

System byggda på Elicon Expand offereras

 

 

 

Elicon Data AB, Box 913, 781 29 Borlänge

Tel 0243-25 70 30

info@elicon.se         www.elicon.se