Elicon Express

Komplett ekonomiprogram för Windows och Linux

Elicon Express är ett ekonomiprogram där du utför dina vardagliga arbetsuppgifter rakt på sak, snabbt, enkelt och säkert. Har du en fast Internetförbindelse, kan du även göra systemet åtkomligt över Internet.  Programmet innehåller moduler för bokföring, anläggningsregister, leverantör, inköp, offert, order, lager, fakturering samt lön.

 

Funktioner i Elicon Express

 • Bokföring, resultatenhet, projekt
 • Budget
 • SIE import/export
 • Anläggningsregister
 • Leverantörsreskontra
 • Betalningsservice
 • Valuta
 • Resultatenhet
 • Partnerregister
 • Kontaktstöd
 • Inköp
 • Offert
 • Order
 • Lager
 • Fakturering, avtalsfakturering
 • Kundreskontra
 • Lön
 • Fullständig integration
 • Informationspiloten
 • Rapportgenerator
 • Obegränsat antal företag/organisationer
 • Webbserver som gör systemet tillgängligt över Internet
Följande moduler ingår:

Bokföring

Anläggningsregister

Leverantörsreskontra

Inköp

Offert

Order

Lager

Fakturering

Lön

 

Bokföring/redovisning

 

Elicon Express levereras med anpassningsbar BAS-kontoplan.

För varje huvudbokskonto väljer du om det ska vara integrerat med systemets övriga register som anläggningsregister, leverantörsreskontra, kundreskontra, produkter, lager osv.

Du kan spara ett obegränsat antal räkenskapsår. Rapporterna kan sträcka sig över valfri period och även omfatta flera räkenskapsår. Redovisningen kan göras för resultatenheter och projekt.

   

Anläggningsregister

 

Anläggningsregistret helt integrerat med redovisningen. Registrering av anläggningstillgångar kan göras i samband med att leverantörsfakturan registreras. Du kan utföra periodiska avskrivningar, utrangeringar osv.

Du har tillgång till rapporter som visar en rad uppgifter om anläggningstillgångarna såsom  anskaffningsdatum, avskrivningstakt, anskaffningsvärden, avskrivningar och restvärden.

 

 

Snabb registrering av leverantörsfakturor

När du valt leverantör får du ett förslag på lämplig inmatningsbild. Du kan även få ett förslag på hur fakturan ska konteras. Oftast behöver du bara mata in fakturanummer och belopp.

När du sparar fakturan är allt klart och dokumentets konteringar ingår i redovisningens rapporter.

 

Bilden visar registrering av en leverantörsfaktura där en köpt dator även registreras i anläggningsregistret.

 

 

 
 

Enkelt skapar du ditt betalningsuppdrag

Arbetsbilder anpassade för olika betalsätt, gör betalning av fakturor mycket snabbt och enkelt.

Du markerar de fakturor som ska betalas. Du kan även göra delbetalningar.

När du sparar betalningsuppdraget kan du skapa den betalningsfil som skickas till postgirot samt skriva ut betalningsuppdraget.

 

Partnerregister med kontaktstöd

 

Leverantörer, kunder och alla andra grupper av partner registrerar du i partnerregistret. Du kan registrera varje enskild kontakt du har med en partner. Du kan också registrera kommande möten eller annat som du har att åtgärda.

   

Fakturering och kundreskontra

I Elicon Express hanterar du kundfakturor och kontantnotor på samma smidiga sätt som all annan registrering. När du valt kund får du ett förslag på lämplig arbetsbild för kunden ifråga.

Med hjälp av kravrutinen kan du påminna kunder som inte betalat i tid. Du kan också fakturera dröjsmålsränta.

Avtalsfakturering

I Elicon Express har du tillgång till en tidsbesparande avtalsfakturering. Du använder avtalsfaktureringen för återkommande fakturering, exempelvis hyror och prenumerationer.

 

Fullständig integration

 

Tack vare en fullständig integration av systemets olika delar, sker uppdatering av alla konton och saldon direkt när du sparar ett dokument. Du behöver därför inte arbeta med journaler och överföring av bokföringsunderlag.

Integrationen innebär också att all information om affärshändelser,  specifikation över tillgångar och skulder, alltid finns tillgängliga i rapporter och analyser.

 

 

 

 

Varje dokument har en sida som innehåller de konteringar som dokumentet ger upphov till.

 

 

 

Informationspiloten

 

Den fullständiga integrationen innebär att du enkelt kan surfa fram bland all den information som finns i systemet. För t.ex. ett konto med leverantörsskulder kan du ta fram specifikationer, gå vidare till en leverantör och titta på övriga affärshändelser du haft med denne.

 

 

 

Lager

 

Inköpta produkter kan lagerföras i samband med inleverans eller vid registrering av leverantörsfaktura. Lagret räknas ner vid utleverans eller fakturering. Lagervärdet uppdateras vid alla lagertransaktioner. Varulagret kan värderas enligt FIFO-principen. Principen innebär att man utgår från att de första köpta varorna sålts först, d v s att lagret innehåller de sista inköpta varorna (FIFO=First In First Out).

Du har tillgång till rapporter som visar lagersaldon och  omsättning på lagret.

 

Inköp

Med inköpsfunktionen förenklas inköpsarbetet samtidigt som du får bättre kontroll på väntade leveranser.

Du kan registrera dina leverantörers produktnummer och priser för att användas när du skapar beställningar. Vid inleverans görs avprickning mot aktiva beställningar. Registrerade inleveranser kan prickas av vid registrering av leverantörsfakturorna.

Du kan skriva ut sammanställningar på orderstock, lagersaldo, inköpsstock och eventuell brist på produkter.

 

Offert

När du arbetar med offerter kan du se täckningsgrad och täckningsbidrag för varje offertrad samt totalt. Du kan välja om priserna ska baseras på prislistor eller ska beräknas från en önskad täckningsgrad.

När kunden accepterat din offert kan du med en knapptryckning göra om offerten till en order. All information följer med och du kan naturligtvis göra ändringar på ordern.

 

Order

När du skapar order har du möjlighet att utgå från offerter. Från ordern kan du skriva orderbekräftelse och skapa följesedlar/plocklistor. Du kan utföra leverans på en order flera gånger tills leveranserna är kompletta.
 

Lön

Med programmet levereras generella lönearter för tjänstemän, kollektivanställda och företagsledare. Du kan utföra lönekörningar eller skapa enskilda lönebesked. Varje lönebesked som skapas bokförs automatiskt. Du kan skapa underlag för arbetsgivaravgift/skatt, kontrolluppgifter etc.
 
 
 
 

 

Rapporter

Du har tillgång till ett omfattande sortiment av rapporter.

 

 

 

Webbserver och Internet

I Elicon Express ingår en komplett webbserver.  Du behöver enbart installera programmet på den dator du väljer som server. Har du en fast Internetförbindelse, kan du även göra systemet åtkomligt över Internet. Du väljer själv den säkerhetsnivå du önskar vad gäller åtkomst till ditt system.

 

Handbok

Handböckernas information finns också tillgängliga i hjälpsystemet.

Elicon Express levereras med handböcker i PDF format som kan skrivas ut.

 

 

Systemkrav

 
Dator: Minst 450 MHz, rek. 2 GHz Pentium processor eller bättre.
Operativsystem Windows: Windows XP

Windows Server 2003

Windows Vista

Operativsystem Linux: Kernel 2.4 eller 2.6 med följande bibliotek installerade
 • glibc 2.3
 • zlib
 • libjpeg
 • libpng
 • libxml2
 • libstdc++6
 • cups (för utskrifter).

Elicon Express är provat på SUSE Linux 10.0/10.2/10.3, Ubuntu 6.10 och Fedora Core 6

Arbetsminne: Minst 1 GB. (2 GB eller mer om datorn används till annat).
Hårddisk: 50 MB ledigt utrymme behövs för installationen. Utöver detta behövs ledigt utrymme för att lagra data.
Webbläsare för Windows: Microsoft Internet Explorer 6, Mozilla 1.3, Mozilla Firefox.
Webbläsare för Mac: Safari 1.2, Microsoft Internet Explorer 5.5, Mozilla Firefox.
Webbläsare för Linux: Konqueror 3.2, Mozilla 1.3, Mozilla Firefox.
Databashanterare: Databashanterare finns inbyggd i Elicon Express. Det finns också möjlighet att använda följande databashanterare: MySQL 4.0.14 eller senare, MySQL 4.1.5 eller senare, MySQL 5.0.13 eller senare, PostgreSQL 8.0/8.1/8.2 och Microsoft SQL Server.

Databashanterararen kan vara installerad på samma dator som Elicon Express eller på annan dator.

 

Obs! I support för Elicon Express ingår inte support av andra databashanterare än den som finns inbyggd i Express.

 

Elicon Express

Pris: 2.950:-

Priset inkluderar programvara för upp till tre samtidiga användare samt support i 12 månader. Pris för tillkommande användare: 725:-

Prova programmet

Du kan fritt ladda ner och prova programmet under obegränsad tid. I varje företag som läggs upp kan nyregistrering utföras inom en period om 45 dagar. Eftersom det går att lägga upp obegränsat antal företag är det möjligt att lägga upp nya företag om man vill prova programmet under längre tid.

När du vill fortsätta att använda programmet utan begränsningar beställer du en licens.

 
 

 

 

Elicon Data AB, Box 913, 781 29 Borlänge

Tel 0243-25 70 30

info@elicon.se         www.elicon.se