Outsourcing

För dig som vill leverera outsourcing-tjänster inom ekonomiadministration är Elicon Express eller Expand ett bra val. Företaget och tjänsteleverantören kan arbeta tillsammans i samma system över Internet.

Drift

Programvaran behöver bara vara installerad på en plats. Elicon Express/Expand kan installeras hos företaget självt, tjänsteleverantören eller hos en tredje part som svarar för drift av program och databas. Produkterna lämpar sig för både små- och storskalig ASP-drift.

Licenser

Beroende på  ASP-driftens utformning kan separata avtal behövas för Express/Expand och databashanterare. Kontakta Elicon för mer information.


Elicon Data AB

Tel 070-660 03 62

info@elicon.se


Elicon Data AB