Historik

Företagets grundare Per Eliasson arbetade tidigare på utvecklingsavdelningen på ett elektronik/dataföretag i Västerås med utveckling av operativsystem till industriella styrsystem. Den ursprungliga affärsidén var att arbeta som expertkonsult inom detta område.

Första produkten, E-Command

I det nystartade företaget var den första investeringen en IBM PC. Per såg dock stora brister i PC-datorernas operativsystem vad gällde användarvänligheten. Per utvecklade en produkt som fick namnet E-Command.  Programmet var ett tillägg till operativsystemet, som underlättade användandet av datorn. Programmet kunde spara ca 20 minuter per dag för de som arbetade heltid vid datorn, t ex för en programutvecklare. Budskapet om att spara 20 minuter per dag gick hem hos de Svenska storföretagen. Elicon sålde företagslicenser till alla datorer hos bl a Bofors, Svenska Philips, Siemens Elema och Sveriges Radio.

Starten på samarbetet Elicon - SPCS

SPCS i Växjö, grundades strax före Elicon och fick sitt genombrott med ett ordbehandlingsprogram. SPCS hade själva ingen egen programutveckling, istället inleddes ett nära samarbete med företag som arbetade med programutveckling. SPCS fungerade som förläggare av de program som samarbetspartnerna tog fram. Redan 1985 inleddes samarbetet mellan Elicon och SPCS. Ett samarbete som kom att bli mycket framgångsrikt för såväl Elicon som SPCS. Elicon kunde nu koncentrera sig på det företaget var bäst på, att utveckla programprodukter. Under åren 1985-1988 tog Elicon fram en rad olika program som alla blev stora försäljningsframgångar, bl.a. ritprogram och menyprogram.

1988 anställdes Pär Högberg som den förste medarbetaren i företaget. Pär finns fortfarande kvar som en av nyckelpersonerna i verksamheten.

Bokföring och Fakturering

I det egna företaget hade Per Eliasson provat en rad olika bokföringsprogram utan att bli riktigt nöjd med något av dem. Dåtidens bokföringsprogram var både dyra och svåra att använda.  Idéer till hur ett bra bokföringsprogram skulle vara uppbyggt växte fram. 1989 utvecklades ett bokföringsprogram. Programmet var långt före sin tid genom att redan före Windows genombrott använda sig av fönsterteknik.  SPCS fick rätten att marknadsföra programmet med det enkla namnet "Bokföringsprogram". Programmet blev direkt en storsäljare och dominerade marknaden med ca 15 000 sålda program per år.

Kort efter att bokföringsprogrammet lanserats togs ett faktureringsprogram fram. Dessa två program har genom årens lopp vidareutvecklats av Elicon, marknadsföring och försäljning sker alltjämt genom SPCS.

Administration, ett komplett ekonomisystem

1994 utvecklade Elicon ett komplett ekonomisystem, som fick namnet SPCS Administration. Även detta program blev snabbt marknadsledande när det gällde ekonomisystem för mindre företag.

Löneprogram

1995 utvecklade Elicon SPCS lön som också det rönte stor framgång på marknaden.

Börsintroduktion

1994-1997 var en mycket lyckad  period för de två samarbetsparterna  Elicon och SPCS. Båda företagen hade vuxit snabbt med bra lönsamhet. Framgångarna leder till att SPCS under 1997 börsintroduceras. Månaderna innan SPCS börsintroduktion hade planerna lagts upp för att ta fram ett nytt ekonomisystem som även täckte medelstora företags behov. De nya ägarna ansåg att SPCS blivit alltför beroende av Elicon.  Produkter som Elicon utvecklat och till stor del även ägde rättigheterna till svarade för närmare 80% av SPCS omsättning. SPCS genomförde därför en fusion med ett  Norskt företag, PC Systemer, som hade egna programprodukter.

Elicon var nu uppe i tio anställda och planerna var att snabbt vidare. Men  SPCS nya inriktning ledde till att planerna tillfälligt lades på is. Elicon fortsatte dock att vidareutveckla de befintliga programmen Bokföring, Fakturering, Administration och Lön.

Elicon satsar på en ny generation av ekonomisystem

Under 1999 startar Elicon utvecklingen av en helt ny generation ekonomisystem. För att möta de nya kraven utvecklas en plattform och metodik som används som bas för de nya programmen. Plattformen får namnet Elicomp. Parallellt med att Elicomp utvecklas börjar även det nya ekonomi- och affärssystemet, Elicon Expand att utvecklas.


Elicon Data AB

Tel 070-660 03 62

info@elicon.se


Elicon Data AB