Elicon Data AB

Elicon Data AB har sannolikt Sveriges största erfarenhet och kompetens i utveckling av ekonomisystem  till mindre företag. Elicon har under 17 år varit samarbetspartner med Scandinavian PC Systems (SPCS) i Växjö och står bakom försäljningsframgångar som Bokföring,  Fakturering, Lön och Administration, program som idag används i fler än 100 000 företag och organisationer.

Enligt en Sifo undersökning gjord 2003 på uppdrag av SPCS, gör vartannat företag sin bokföring i ett program från SPCS, merparten av programmen är utvecklade av Elicon.

Grundare

Elicon Data AB grundades 1985 av Per Eliasson som fortfarande är företagets huvudägare och VD.

Fyren i Elicons logga har sin bakgrund i Per Eliasson intresse för hav och sjöfart. Läs mer på www.per-eliasson.se

Vision

"förena lättillgängligheten i enklare
bokföringsprogram med flexibiliteten
i avancerade affärssystem"

Historik

Elicon Data AB

Tel 070-660 03 62

info@elicon.se


Elicon Data AB