Elicomp

Den unika plattformen

En unik utvecklingsmiljö för informationssystem har skapats, Elicomp. Funktionaliteten för system byggda i Elicomp kan snabbt och enkelt utökas eller anpassas genom instickskomponenter, eller direkt i systemet utan programmering. Utökningen blir fullständigt integrerad i programmets användargränssnitt och uppfattas som en "naturlig" del av användarmiljön.

Unik utbyggbarhet

Helt ny funktionalitet eller anpassningar kan skrivas i standard programspråk som C++ och enkelt pluggas in i systemet. Från ett antal minuters arbete och enbart några tiotals programrader skapas såväl nya tabeller som ny funktionalitet. Tilläggen och anpassningarna blir fullständigt integrerade i det befintliga systemet. Det här betyder att det även för det lilla företaget är ekonomiskt möjligt att bygga ut och anpassa sitt system.

Plattformsoberoende

Den programkod som bygger upp systemet är plattformsoberoende. Det betyder att samma program kan levereras för att köras på olika plattformar som t ex Windows och Linux.

Internet

I Elicomp systemet finns ett gränssnitt för att koppla ihop systemet med en webbserver. Det går att välja om hela systemet ska kunna köras från en webbläsare via Internet, eller om enbart viss funktionalitet som t ex ett inbyggt handelssystem ska vara åtkomligt via Internet.

Öppet

Gränssnitten till systemet är öppet. Annan programvara kan koppla ihop sig och arbeta tillsammans med det Elicomp-baserade systemet.

Flerspråkigt

Elicomp kan levereras flerspråkigt. Dessutom ger Elicomp stöd för att på ett mycket enkelt sätt bygga flerspråkiga applikationer. Även ett applikationsprogram som från början inte är gjort för att vara flerspråkigt, kan bli det genom att språkmoduler pluggas in.

Skalbart

Ett Elicomp-baserat system består av ett antal komponenter som samverkar. I systemet finns standardkomponenter såsom, databashanterare, "kärna" och webbdrivare. Standardkomponenterna finns för olika miljöer och krav på prestanda. De komponenter som bestämmer ett systems kunskap och funktionalitet kallas systemets "affärslogik". Komponenter kan utan att förändras användas i vitt skilda miljöer. Ett Elicomp-baserat system kan köras på allt från en enskild dator, med en användare till servercentraler med tusentals användare.

Ett företag som växer blir aldrig för stort för det Elicomp-baserade systemet, vare sig prestandamässigt eller funktionellt.

Snabb installation

Ett Elicomp-baserat system är mycket kompakt. Även om systemet består av olika komponenter kan dessa levereras sampaketerade, för en enkel och snabb installation.

Framtidssystemet

Genom sin skalbarhet, utbyggbarhet och möjlighet till anpassningar kan programmet växa i takt med att det egna företaget. Dessutom gör plattformsoberoendet och flyttbarheten att det Elicomp-baserade systemet kommer att fungera utmärkt även tillsammans med framtida operativsystem och databashanterare.

Teknisk beskrivning

Här följer en beskrivning av det stöd Elicomp ger.

Databaskoppling

Elicomp gör applikationen oberoende av vilken databashanterare som används. Elicon har tagit fram drivare för MySQL, PostgreSQL och Microsoft SQL Server.

Databasbeskrivning

Klartextnamn på tabeller, kolumner, relationer vyer med språkstöd.

Stöd för affärslogik

Trigger, kommandon, transaktioner, felhantering.

Presentatör

Presentatören ger automatiskt ett användargränssnitt enligt applikationens beskrivningar på tabeller och vyer. Varje användare kan vara knuten till ett eget språk.

Buffring under användarinteraktion

Elicomp har en avancerad hantering under det att en användare av redigerar data. De här s.k. långa transaktionerna startar när användaren börjar att redigera och avslutas i samband med att Spara eller Avbryt utförs.

Varje deltransaktion som användaren utför sparas vilket också ger möjlighet att ångra gjorda inmatningar i flera steg.

Ger stöd för alternativa användargränssnitt

Innehåller även en inbyggd Webbserver.

Utskrifter

Elicomp ger applikationer stöd för utskrifter oberoende av vilket utskriftsmedia som används. Elicomp stödjer utskrifter till:

  • Skrivare
  • Pdf-fil.
  • Utskrift till skärm. Möjlighet till klickbara rapporter.

Behörighetssystem

Databasadministration

Skapar och administrerar företagsdatabaser. Innehåller import/export. Kan flytta företag mellan olika databashanterare. Kontrollrapporter som analyserar databasen och rapporterar avvikelser från de regler som definierats för databasen. Redskap för att korrigera t.ex. summor.

Administrerar en applikations programkomponenter

Hjälp


Elicon Data AB

Tel 070-660 03 62

info@elicon.se


Elicon Data AB