Affes Verktyg, inledning

Affes Verktyg använder Elicon Express för sin administration.

Affes Verktyg AB, affärshändelser

Registrering av aktiekapital

2006-01-07 bokför Affe att aktiekapitalet om 200.000:- har kommit in på företagskontot.

Debet/kredit differensen konteras automatiskt genom att skriva ett ensamt kommatecken i debet eller kreditkolumnen.

Leverantörsfaktura för köp av dator

Affe har köpt en dator och registrerar leverantörsfakturan. Vid registreringen har Affe har även tillgång till anläggningsregistret.

 

Efter att leverantör registrerats och valts visas arbetsbilden för leverantörsfakturor.

För varje leverantör finns möjlighet att ställa in om inköpen vanligtvis gäller varor, anläggningstillgångar eller sådant som kostnadskonteras. Det finns även möjlighet att ställa in standardkonteringar per leverantör allt för att underlätta registreringen av fakturorna.

 

Affe har valt att på första raden i fakturaspecifikationen registrera köpet av anläggningstillgången. Genom att klicka på förstoringsglaset i kolumnen Id.nr har Affe direkt tillgång till anläggningsregistret för registrering av uppgifter för datorn.

När Affe trycker Spara är allt klart. Inköpet är registrerat i redovisning, leverantörsreskontra och anläggningsregister.

Kontrollera fakturans konteringar

Genom att klicka på Konteringar kan ett dokuments samtliga konteringar kontrolleras och även redigeras.

Leverantörsfaktura för köp av varor

Affe köper i första hand varor från Verktygsgrossisten. När Affe väljer att registrera leverantörsfakturan från Verktygsgrossisten föreslås automatiskt att det gäller inköp och lagerföring av varor.

Anm: Affe har också möjlighet att registrera leveransen när varorna togs emot, han kan då enkelt pricka av fakturan mot gjorda inleveranser.

Leverantörsfaktura för el och fjärrvärme

Får fakturan för el och fjärrvärme från Borlänge Energi.

När Affe väljer att registrera  fakturan från Borlänge Energi får han automatiskt förslag på hur den ska konteras, han behöver bara fylla i beloppen.

Förslagen på kontering fås eftersom Affe ställt in de vanligaste kostnadskontona för leverantören Borlänge energi.

Skickar ett betalningsuppdrag till plusgirot

För att utföra betalningar klickar Affe i huvudmenyn på Nytt betalningsuppdrag.

Affe markerar de fakturor som ska betalas.

På flik 1 nedan visas en översikt över betalningsuppdraget:

Affe sparar betalningsuppdraget. Han kan nu även skapa den betalningsfil som skickas till plusgirot samt skriva ut betalningsuppdraget på skrivaren.

I systemets rapporter kan Affe se vilka leverantörsskulder som är skickade för betalning och vilka som inte är skickade.

Fakturerar Nisses Bygg

Affe har sålt verktyg till Nisses bygg som nu faktureras.

Lön

Den 25 januari ska de anställda få sin lön. Affe utför en lönekörning.

Affe får en översikt över de lönebesked som ska skapas. När han klickar på Spara och utför körningen skapas lönebeskeden.

 

Lönebeskeden kan kontrolleras och redigeras.

Offert

Affe gör en offert till Nisses bygg.

Under arbetet med offerten har Affe full kontroll på täckningsgrad och täckningsbidrag.

Order

Nisses bygg lägger order enligt offert.

Affe skapar en order från den offert han tidigare skickat.

Affes rapporter

Här visar vi några exempel på Affes rapporter. Rapporter kan tas för valfri period som även kan sträcka sig över flera räkenskapsår.

Resultatrapport

Leverantörsskuldlista

Anläggningslista

Orderstock