1. Hur tar man en säkerhetskopia på databasen (MySQL)?
 2. Hur tar man en säkerhetskopia på databasen (PostgreSQL)?
Fråga: Hur tar man en säkerhetskopia på databasen (MySQL)?
Svar: Använd mysqldump.

Windows:

 • c:\mysql\bin\mysqldump --all-databases > c:\backupfil.sql

Linux:

 • mysqldump --all-databases > ~/backupfil.sql

Ta sedan med backupfil.sql på säkerhetskopiering av operativsystemet.
Kan med fördel läggas schemalagt för att få regelbunden säkerhetskopiering.


Fråga: Hur tar man en säkerhetskopia på databasen (PostgreSQL)?
Svar: Använd pg_dump.

Windows:

 • "c:\Program Files\PostgreSQL\8.0\bin\pg_dump" -U postgres -f c:\Backupfil.sql elicomp
 • Ange lösenord för superanvändaren (posgres)

Vid svenskt operativsystem byt ut "Program Files" mot "Program"

Linux:

 • pg_dump -U postgres -f ~/backupfil.sql elicomp
 • Ange lösenord för superanvändaren (postgres)

Ta sedan med backupfil.sql på säkerhetskopieringen av operativsystemet.

För att schemalägga säkerhetskopieringen måste man se till att pg_dump inte frågar efter lösenord.

 • Redigera pg_hba.conf
  • Finns normalt i c:\Program Files\PostgreSQL\8.0\data (windows), /var/lib/pgsql/data (linux)
    
 • Finns det en rad som börjar med "local all all": lägg till Raden:
  local elicomp postgres trust
  före första rad som börjar med "local all all"
   
 • Finns det en rad som börjar med "host  all all 127.0.0.1/32": lägg till Raden:
  host elicomp postgres 127.0.0.1/32 trust
  före första rad som börjar med "host all all"

   Elicon Data AB

Tel 070-660 03 62

info@elicon.se


Elicon Data AB